Hướng dẫn chơi lô đề theo 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn của XSMB

2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn

Áp dụng phương pháp thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn của XSMB sẽ giúp người chơi tìm được bộ số đẹp đánh vào ngày kế tiếp. Cùng K8vn tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây.

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn là gì?

Phương pháp 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn hiểu đơn giản là thống kê dãy số đặc biệt của XSMB vào ngày hôm đó, chỉ lấy 2 số cuối để xác định lẻ (1, 3, 5, 7, 9) và chẵn (0, 2, 4, 6, 8).

2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn
Phương pháp thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn được áp dụng rất nhiều

Ở phương pháp này, người chơi thống kê kết quả càng rộng thì tỷ lệ tìm ra con số may mắn vào ngày hôm sau càng cao.

Tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn trong XSMB

Dưới đây chúng tôi sẽ thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn của XSMB trong 10 tuần vừa qua. Người chơi có thể dựa vào đó để tìm được bộ số may mắn ngày hôm nay.

2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn
Bảng tổng hợp 2 số cuối đặc biệt XSMB trong 10 tuần qua
 • Thứ 6 (12/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 11 (lẻ lẻ)
 • Thứ 7 (13/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 30 (lẻ chẵn)
 • Chủ nhật (14/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 40 (chẵn chẵn)
 • Thứ 2 (15/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 26 (chẵn chẵn)
 • Thứ 3 (16/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 05 (chẵn lẻ)
 • Thứ 4 (17/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 42 (chẵn chẵn)
 • Thứ 5 (18/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 60 (chẵn chẵn)
 • Thứ 6 (19/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 12 (lẻ chẵn)
 • Thứ 7 (20/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 44 (chẵn chẵn)
 • Chủ nhật (21/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 79 (lẻ lẻ)
 • Thứ 2 (22/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 93 (lẻ lẻ)
 • Thứ 3 (23/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 80 (chẵn chẵn)
 • Thứ 4 (24/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 56 (lẻ chẵn)
 • Thứ 5 (25/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 13 (lẻ lẻ)
 • Thứ 6 (26/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 10 (lẻ chẵn)
 • Thứ 7 (27/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 24 (chẵn chẵn)
 • Chủ nhật (28/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 88 (chẵn chẵn)
 • Thứ 2 (29/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 87 (chẵn lẻ)
 • Thứ 3 (30/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 38 (lẻ chẵn)
 • Thứ 4 (1/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 12 (lẻ chẵn)
 • Thứ 5 (2/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 87 (chẵn lẻ)
 • Thứ 6 (3/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 07 (chẵn lẻ)
 • Thứ 7 (4/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 47 (chẵn lẻ)
 • Chủ nhật (5/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 29 (chẵn lẻ)
 • Thứ 2 (6/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 84 (chẵn chẵn)
 • Thứ 3 (7/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 31 (lẻ lẻ)
 • Thứ 4 (8/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 15 (lẻ lẻ)
 • Thứ 5 (9/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 46 (chẵn chẵn)
 • Thứ 6 (10/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 06 (chẵn lẻ)
 • Thứ 7 (11/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 25 (chẵn lẻ)
 • Chủ nhật (12/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 55 (lẻ lẻ)
 • Thứ 2 (13/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 12 (lẻ chẵn)
 • Thứ 3 (14/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 00 (chẵn chẵn)
 • Thứ 4 (15/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 09 (chẵn lẻ)
 • Thứ 5 (16/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 32 (lẻ chẵn)
 • Thứ 6 (17/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 57 (lẻ lẻ)
 • Thứ 7 (18/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 30 (lẻ chẵn)
 • Chủ nhật (19/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 73 (lẻ lẻ)
 • Thứ 2 (20/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 71 (lẻ lẻ)
 • Thứ 3 (21/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 83 (chẵn lẻ)
 • Thứ 4 (22/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 78 (lẻ chẵn)
 • Thứ 5 (23/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 08 (chẵn chẵn)
 • Thứ 6 (24/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 23 (chẵn lẻ)
 • Thứ 7 (25/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 24 (chẵn chẵn)
 • Chủ nhật (26/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 04 (chẵn chẵn)
 • Thứ 2 (27/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 03 (chẵn lẻ)
 • Thứ 3 (28/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 03 (chẵn lẻ)
 • Thứ 4 (29/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 77 (lẻ lẻ)
 • Thứ 5 (30/12/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 33 (lẻ lẻ)
 • Thứ 6 (31/11/2021): Hai số cuối giải đặc biệt là 47 (chẵn lẻ)
 • Thứ 7 (1/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 76 (lẻ chẵn)
 • Chủ nhật (2/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 94 (lẻ chẵn)
 • Thứ 2 (3/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 61 (chẵn lẻ)
 • Thứ 3 (4/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 30 (lẻ chẵn)
 • Thứ 4 (5/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 19 (lẻ lẻ)
 • Thứ 5 (6/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 37 (lẻ lẻ)
 • Thứ 6 (7/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 57 (lẻ lẻ)
 • Thứ 7 (8/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 69 (chẵn lẻ)
 • Chủ nhật (9/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 93 (lẻ lẻ)
 • Thứ 2 (10/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 45 (chẵn lẻ)
 • Thứ 3 (11/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 27 (chẵn lẻ)
 • Thứ 4 (12/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 03 (chẵn lẻ)
 • Thứ 5 (13/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 38 (lẻ chẵn)
 • Thứ 6 (14/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 19 (lẻ lẻ)
 • Thứ 7 (15/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 22 (chẵn chẵn)
 • Chủ nhật (16/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 31 (lẻ lẻ)
 • Thứ 2 (17/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 41 (chẵn lẻ)
 • Thứ 3 (18/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 84 (chẵn chẵn)
 • Thứ 4 (19/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 30 (lẻ chẵn)
 • Thứ 5 (20/1/2022): Hai số cuối giải đặc biệt là 85 (chẵn lẻ)

Người chơi có thể tìm quy luật 2 số cuối giải đặc biệt lẻ chẵn trong XSMB mà chúng tôi tổng hợp ở trên để đánh vào ngày hôm nay. Chúc bạn thành công. Đừng quên đăng ký tạo tài khoản và cá cược tại K8 để nhận được tỷ lệ trả thưởng cực cao cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.