Con số may mắn của 12 con giáp ngày hôm nay (03/01/2022)

con số may mắn của 12 con giáp

Con số may mắn của 12 con giáp vào ngày hôm nay – thứ 2 ngày 03/01/2022 dựa theo năm sinh. Cùng K8pro tìm hiểu ngay đâu là con số dành cho bạn nhé! chuỗi giải mã giấc mơ cũng giúp ích rất nhiều trong

con số may mắn của 12 con giáp
Con số may mắn ngày hôm nay

Tổng hợp con số may mắn của 12 con giáp

12 con giáp tượng trưng cho 12 loài khác nhau, ứng với những con số khác biệt. Cùng tìm hiểu ngay đâu là con số may mắn dành cho bạn vào hôm nay nhé!

con số may mắn của 12 con giáp
Mỗi con giáp sẽ có những con số may mắn riêng

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Tý

 • Năm 1984 (Giáp Tý): Con số may mắn của Nam giới là 28, 84, 43; con số may mắn của Nữ giới là 37, 92, 10.
 • Năm 1996 (Bính Tý): Con số may mắn của Nam giới là 14, 62, 38; con số may mắn của Nữ giới là 89, 04, 56.
 • Năm 1946/2008 (Mậu Tý): Con số may mắn của Nam giới là 67 – 76, 15 – 46, 91 – 20; con số may mắn của Nữ giới là 19 – 06, 77 – 27, 52 – 63.
 • Năm 1960 (Canh Tý): Con số may mắn của Nam giới là 94, 30, 71; con số may mắn của Nữ giới là 26, 69, 87.
 • Năm 1972 (Nhâm Tý): Con số may mắn của Nam giới là 65, 51, 22; con số may mắn của Nữ giới là 36, 49, 08.
 • Còn nếu mơ thấy vợ bầu thì làm thế nào ?

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Sửu

 • Năm 1985 (Ất Sửu): Con số may mắn của Nam giới là 67, 81, 10; con số may mắn của Nữ giới là 25, 91, 33.
 • Năm 1997 (Đinh Sửu): Con số may mắn của Nam giới là 34, 45, 57; con số may mắn của Nữ giới là 92, 26, 63.
 • Năm 1949/2009 (Kỷ Sửu): Con số may mắn của Nam giới là 89 – 46, 11 – 63, 24 – 39; con số may mắn của Nữ giới là 01 – 65, 34 – 59, 48 – 91.
 • Năm 1961 (Tân Sửu): Con số may mắn của Nam giới là 12, 27, 76; con số may mắn của Nữ giới là 43, 60, 37.
 • Năm 1973 (Quý Sửu): Con số may mắn của Nam giới là 88, 96, 62; con số may mắn của Nữ giới là 15, 54, 21.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Dần

 • Năm 1974 (Giáp Dần): Con số may mắn của Nam giới là 81, 22, 62; con số may mắn của Nữ giới là 47, 72, 59.
 • Năm 1986 (Bính Dần): Con số may mắn của Nam giới là 93, 20, 42; con số may mắn của Nữ giới là 18, 88, 25.
 • Năm 1998 (Mậu Dần): Con số may mắn của Nam giới là 56, 60, 37; con số may mắn của Nữ giới là 74, 43, 91.
 • Năm 1950/2010 (Canh Dần): Con số may mắn của Nam giới là 06 – 35, 50 – 91, 73 – 42; con số may mắn của Nữ giới là 19 – 75, 63 – 32, 51 – 24.
 • Năm 1962 (Nhâm Dần): Con số may mắn của Nam giới là 86, 21, 17; con số may mắn của Nữ giới là 72, 96, 03.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Mão

 • Năm 1975 (Ất Mão): Con số may mắn của Nam giới là 59, 80, 22; con số may mắn của Nữ giới là 27, 95, 16.
 • Năm 1987 (Đinh Mão): Con số may mắn của Nam giới là 62, 37, 75; con số may mắn của Nữ giới là 82, 29, 94.
 • Năm 1939/1999 (Kỷ Mão): Con số may mắn của Nam giới là 73 – 39, 01 – 65, 22 – 47; con số may mắn của Nữ giới là 91 – 04, 42 – 55, 84 – 62.
 • Năm 1951 (Tân Mão): Con số may mắn của Nam giới là 27, 78, 83; con số may mắn của Nữ giới là 36, 61, 49.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Thìn

 • Năm 1964 (Giáp Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 78, 83, 22; con số may mắn của Nữ giới là 15, 49, 92.
 • Năm 1976 (Bính Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 24, 37, 76; con số may mắn của Nữ giới là 65, 50, 18.
 • Năm 1988 (Mậu Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 08, 23, 37; con số may mắn của Nữ giới là 89, 66, 45.
 • Năm 1940/2000 (Canh Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 42 – 54, 18 – 30, 85 – 08; con số may mắn của Nữ giới là 72 – 91, 28 – 47, 56 – 61.
 • Năm 1952 (Nhâm Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 15, 53, 32; con số may mắn của Nữ giới là 64, 01, 26.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Tị

 • Năm 1965 (Ất Tị): Con số may mắn của Nam giới là 06, 44, 85; con số may mắn của Nữ giới là 57, 73, 61.
 • Năm 1977 (Đinh Tị): Con số may mắn của Nam giới là 19, 95, 43; con số may mắn của Nữ giới là 78, 82, 24.
 • Năm 1989 (Kỷ Tị): Con số may mắn của Nam giới là 49, 01, 33; con số may mắn của Nữ giới là 89, 52, 12.
 • Năm 1941/2001 (Tân Tị): Con số may mắn của Nam giới là 29 – 94, 65 – 39, 73 – 05; con số may mắn của Nữ giới là 11 – 63, 29 – 47, 58 – 90.
 • Năm 1953 (Quí Tị): Con số may mắn của Nam giới là 48, 61, 11; con số may mắn của Nữ giới là 37, 92, 25.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Ngọ

 • Năm 1954 (Giáp Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 48, 60, 23; con số may mắn của Nữ giới là 81, 52, 19.
 • Năm 1966 (Bính Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 96, 24, 67; con số may mắn của Nữ giới là 71, 15, 44.
 • Năm 1978 (Mậu Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 29, 85, 37; con số may mắn của Nữ giới là 05, 49, 91.
 • Năm 1990 (Canh Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 36, 77, 25; con số may mắn của Nữ giới là 57, 92, 69.
 • Năm 1942/2002 (Nhâm Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 88 – 22, 13 – 54, 47 – 05; con số may mắn của Nữ giới là 19 – 63, 83 – 26, 56 – 79.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Mùi

 • Năm 1955 (Ất Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 06, 48, 92; con số may mắn của Nữ giới là 56, 63, 37.
 • Năm 1967 (Đinh Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 78, 22, 49; con số may mắn của Nữ giới là 13, 36, 80.
 • Năm 1979 (Kỷ Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 45, 77, 25; con số may mắn của Nữ giới là 88, 10, 31.
 • Năm 1991 (Tân Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 49, 97, 53; con số may mắn của Nữ giới là 15, 66, 74.
 • Năm 1943/2003 (Quý Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 26 – 95, 51 – 13, 08 – 49; con số may mắn của Nữ giới là 54 – 33, 43 – 70, 61 – 21.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Thân

 • Năm 1956 (Bính Thân): Con số may mắn của Nam giới là 80, 23, 14; con số may mắn của Nữ giới là 47, 91, 53.
 • Năm 1968 (Mậu Thân): Con số may mắn của Nam giới là 18, 65, 28; con số may mắn của Nữ giới là 92, 37, 77.
 • Năm 1980 (Canh Thân): Con số may mắn của Nam giới là 22, 83, 40; con số may mắn của Nữ giới là 39, 71, 61.
 • Năm 1992 (Nhâm Thân): Con số may mắn của Nam giới là 54, 05, 83; con số may mắn của Nữ giới là 83, 30, 12.
 • Năm 1944/2004 (Giáp Thân): Con số may mắn của Nam giới là 49 – 56, 97 – 14, 24 – 65; con số may mắn của Nữ giới là 70 – 63, 29 – 81, 97 – 30.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Dậu

 • Năm 1957 (Đinh Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 61, 07, 77; con số may mắn của Nữ giới là 39, 98, 25.
 • Năm 1969 (Kỷ Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 57, 41, 62; con số may mắn của Nữ giới là 94, 20, 12.
 • Năm 1957 (Tân Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 49, 73, 30; con số may mắn của Nữ giới là 18, 86, 63.
 • Năm 1993 (Quý Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 70, 46, 94; con số may mắn của Nữ giới là 28, 51, 03.
 • Năm 1945/2005 (Ất Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 82 – 93, 21 – 35, 47 – 57; con số may mắn của Nữ giới là 39 – 26, 98 – 65, 12 – 50.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Tuất

 • Năm 1946/2006 (Bính Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 21, 58, 73; con số may mắn của Nữ giới là 36, 61, 89.
 • Năm 1958 (Mậu Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 92, 05, 53; con số may mắn của Nữ giới là 42, 17, 62.
 • Năm 1970 (Canh Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 81, 22, 39; con số may mắn của Nữ giới là 70, 45, 12.
 • Năm 1982 (Nhâm Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 51, 88, 92; con số may mắn của Nữ giới là 04, 36, 41.
 • Năm 1994 (Giáp Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 29 – 36, 74 – 81, 42 – 10; con số may mắn của Nữ giới là 68 – 57, 03 – 42, 36 – 79.

Những con số may mắn của nam nữ tuổi Hợi

 • Năm 1995 (Ất Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 86, 61, 12; con số may mắn của Nữ giới là 35, 56, 79.
 • Năm 1959 (Kỷ Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 63, 24, 47; con số may mắn của Nữ giới là 55, 06, 38.
 • Năm 1971 (Tân Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 91, 49, 27; con số may mắn của Nữ giới là 17, 77, 83.
 • Năm 1983 (Ất Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 25, 90, 56; con số may mắn của Nữ giới là 74, 14, 38.
 • Năm 1947/2007 (Đinh Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 86 – 05, 33 – 27, 92 – 51; con số may mắn của Nữ giới là 25 – 45, 84 – 67, 10 – 72.

Kết luận

Đó là những con số may mắn của 12 con giáp ngày hôm nay dựa theo nhiều tiêu chí như ngũ hành, thiên can, địa chi, quái số. Nếu bạn đang đau đầu không biết đánh con gì thì hãy áp dụng ngay bài viết này nhé!