XSMB lâu ra nhất: Thống kê những bộ số, lô gan ít ra cho người chơi

xsmb lâu ra nhất

K8 sẽ tiến hành thống kê XSMB lâu ra nhất, nói cụ thể hơn là những con số – đề – bộ gan ít ra nhất. Kết quả này được tập hợp từ kết quả xổ số trong nhiều tuần qua, với độ chính xác cao, chắc chắn sẽ giúp người chơi tìm được con số may mắn để cược.

XSMB lâu ra nhất – Thống kê từ nhiều tuần

Chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật những con đề – cặp số có tần suất ra ít nhất trong XSMB chi tiết nhất. Theo đó:

xsmb lâu ra nhất
Những con số lâu ra trong XSMB

Lô gan lâu rồi chưa ra trong XSMB:

 • Bộ số 85, số ngày gan là 15, số gan cực đại là 32, ngày về gần nhất là 27/12/2021
 • Bộ số 12, số ngày gan là 13, số gan cực đại là 25, ngày về gần nhất là 29/12/2021
 • Bộ số 15, số ngày gan là 12, số gan cực đại là 27, ngày về gần nhất là 30/12/2021
 • Bộ số 80, số ngày gan là 11, số gan cực đại là 30, ngày về gần nhất là 31/12/2021

Tổng hợp những cặp lô gan trong XSMB lâu ra nhất:

 • Cặp số 15 – 51, số ngày gan là 5, số gan cực đại là 17, ngày về gần nhất là 6/1/2022
 • Cặp số 67 – 76, số ngày gan là 4, số gan cực đại là 21, ngày về gần nhất là 7/1/2022
 • Cặp số 23 – 32, số ngày gan là 3, số gan cực đại là 13, ngày về gần nhất là 8/1/2022
 • Cặp số 29 – 92, số ngày gan là 3, số gan cực đại là 13, ngày về gần nhất là 8/1/2022
 • Cặp số 47 – 74, số ngày gan là 3, số gan cực đại là 13, ngày về gần nhất là 8/1/2022
 • Cặp số 57 – 75, số ngày gan là 3, số gan cực đại là 13, ngày về gần nhất là 8/1/2022
 • Cặp số 59 – 95, số ngày gan là 3, số gan cực đại là 17, ngày về gần nhất là 8/1/2022
 • Cặp số 26 – 62, số ngày gan là 2, số gan cực đại là 24, ngày về gần nhất là 9/1/2022
 • Cặp số 56 – 65, số ngày gan là 2, số gan cực đại là 20, ngày về gần nhất là 9/1/2022

Thống kê gan cực đại từ 00 – 99 trong XSMB cho đến thời điểm hiện tại:

 • Bộ số 00, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 01, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 02, gan cực đại là 22 ngày
 • Bộ số 03, gan cực đại là 33 ngày
 • Bộ số 04, gan cực đại là 34 ngày
 • Bộ số 05, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 06, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 07, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 08, gan cực đại là 34 ngày
 • Bộ số 09, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 10, gan cực đại là 35 ngày
 • Bộ số 11, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 12, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 13, gan cực đại là 35 ngày
 • Bộ số 14, gan cực đại là 33 ngày
 • Bộ số 15, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 16, gan cực đại là 43 ngày
 • Bộ số 17, gan cực đại là 29 ngày
 • Bộ số 18, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 19, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 20, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 21, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 22, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 23, gan cực đại là 37 ngày
 • Bộ số 24, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 25, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 26, gan cực đại là 41 ngày
 • Bộ số 27, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 28, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 29, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 30, gan cực đại là 29 ngày
 • Bộ số 31, gan cực đại là 38 ngày
 • Bộ số 32, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 33, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 34, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 35, gan cực đại là 35 ngày
 • Bộ số 36, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 37, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 38, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 39, gan cực đại là 39 ngày
 • Bộ số 40, gan cực đại là 31 ngày
 • Bộ số 41, gan cực đại là 32 ngày
 • Bộ số 42, gan cực đại là 32 ngày
 • Bộ số 43, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 44, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 45, gan cực đại là 34 ngày
 • Bộ số 46, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 47, gan cực đại là 29 ngày
 • Bộ số 48, gan cực đại là 39 ngày
 • Bộ số 49, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 50, gan cực đại là 32 ngày
 • Bộ số 51, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 52, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 53, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 54, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 55, gan cực đại là 42 ngày
 • Bộ số 56, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 57, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 58, gan cực đại là 35 ngày
 • Bộ số 59, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 60, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 61, gan cực đại là 35 ngày
 • Bộ số 62, gan cực đại là 29 ngày
 • Bộ số 63, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 64, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 65, gan cực đại là 29 ngày
 • Bộ số 66, gan cực đại là 29 ngày
 • Bộ số 67, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 68, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 69, gan cực đại là 32 ngày
 • Bộ số 70, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 71, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 72, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 73, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 74, gan cực đại là 36 ngày
 • Bộ số 75, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 76, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 77, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 78, gan cực đại là 33 ngày
 • Bộ số 79, gan cực đại là 23 ngày
 • Bộ số 80, gan cực đại là 30 ngày
 • Bộ số 81, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 82, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 83, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 84, gan cực đại là 37 ngày
 • Bộ số 85, gan cực đại là 32 ngày
 • Bộ số 86, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 87, gan cực đại là 27 ngày
 • Bộ số 88, gan cực đại là 26 ngày
 • Bộ số 89, gan cực đại là 22 ngày
 • Bộ số 90, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 91, gan cực đại là 31 ngày
 • Bộ số 92, gan cực đại là 31 ngày
 • Bộ số 93, gan cực đại là 31 ngày
 • Bộ số 94, gan cực đại là 32 ngày
 • Bộ số 95, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 96, gan cực đại là 28 ngày
 • Bộ số 97, gan cực đại là 25 ngày
 • Bộ số 98, gan cực đại là 24 ngày
 • Bộ số 99, gan cực đại là 26 ngày
xsmb lâu ra nhất
Những con số ít về trong giải đặc biệt

Thống kê những con số trong giải đặc biệt ít ra nhất trong XSMB:

 • Bộ số 74, tổng số ngày gan là 423, ngày ra gần nhất 10/11/2020
 • Bộ số 02, tổng số ngày gan là 366, ngày ra gần nhất 6/1/2021
 • Bộ số 39, tổng số ngày gan là 274, ngày ra gần nhất 12/4/2021
 • Bộ số 92, tổng số ngày gan là 264, ngày ra gần nhất 22/4/2021
 • Bộ số 16, tổng số ngày gan là 257, ngày ra gần nhất 29/4/2021
 • Bộ số 70, tổng số ngày gan là 245, ngày ra gần nhất 11/5/2021
 • Bộ số 63, tổng số ngày gan là 219, ngày ra gần nhất 6/6/2021
 • Bộ số 99, tổng số ngày gan là 202, ngày ra gần nhất 23/6/2021
 • Bộ số 90, tổng số ngày gan là 199, ngày ra gần nhất 26/6/2021
 • Bộ số 75, tổng số ngày gan là 194, ngày ra gần nhất 1/7/2021

Kết luận

Phía trên là những con số – cặp lô gan trong XSMB lâu ra nhất tính đến thời điểm hiện tại. Chúc các anh em tìm được con lô may mắn để nuôi và trúng lớn!